ปกรวม13ที่เที่ยวไต้หวัน~1

13 สถานที่เที่ยวไต้หวัน หากไปไต้หวันต้องไปให้ได้ไหว้พระขอพร ทำบุญ กิน ช็อปปิ้ง ชมเมือง ดูวิว เที่ยวทริปนึงไปครบ

13 สถานที่เที่ยวไต้หวัน หากไปไต้หวันต้องไปให้ได้ไหว้พระขอพร ทำบุญ กิน ช็อปปิ้ง ชมเมือง ดูวิว เที่ยวทริปนึงไปได้ครบ รู้สถานที่เที่ยวก่อนไปทริปไต้หวัน ประหยัดเวลาไปได้เยอะเลยจ้า

01 เมืองไทเป

ไทเป (1)

ไทเป (2)

ไทเป (3)

เมืองใหญ่ที่สุด และเป็นเมืองหลวงของไต้หวัน ที่นี่เป็นศูนยก์ลางทางด้านต่างๆของไต้หวัน ทั้งการศึกษา การค้า อุตสาหกรรม เทคโนโลยีหรือวัฒนธรรม เมืองไทเป ตั้งอยู่ทางด้านเหนือของเกาะไต้หวัน มีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 3 ล้านคน ไทเป เป็นเมืองหลวงที่มีการเติบโตเร็วมาก เดี๋ยวเราจะพาไปดูกันว่าที่นี่มีอะไรน่าสนใจบ้าง

อ่านรีวิวเพิ่มเติม <รีวิวเที่ยวไต้หวัน>

02 วัดจงไถ่ซานซื่อ

วัดไถฉานจงซื่อ (1)

วัดไถฉานจงซื่อ (2)

วัดไถฉานจงซื่อ (4)

วัดไถฉานจงซื่อ (3)

วัดไถฉานจงซื่อ ไต้หวัน (2)

วัดนี้เปิดถึง 5 โมงเย็น แค่เห็นจากระยะไกลก็รู้สึกถึงความยิ่งใหญ่ วัดจงไถฉาน วัดนี้ได้รับการกล่าวขานว่า เป็นศาสนสถานที่ยิ่งใหญ่เป็นอันดับสามของโลกรองจากนครวาติกัน และวัดมหายานที่ธิเบต อีกทั้งยังเป็นวัดที่มีการออกแบบใหทันสมัยที่สุดในไต้หวัน มีรูปทรงคล้ายฐานยิงจรวดที่ความสูง150 ม. ออกแบบโดยนาย C.Y. Lee เป็นวิศวกรคนเดียวกับผู้ที่ออกแบบตึกไทเป 101 โดยใช้หินแกรนิตมาเป็นโครงสร้างที่แข็งแกร่ง

เข้าไปด้านในเราจะได้เห็นถึงความอลังกาฬ ประตูบานขนาดใหญ่มากกกกก สูงอย่างกะตึก เสาขนาดใหญ่แกะสลักเป็นรูปเทพเจ้า ด้วยความวิจิตร งดงาม โอ่อ่า นี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งของวัดนี้ที่เปิดให้เข้าชม

อ่านรีวิวเพิ่มเติม <รีวิวเที่ยวไต้หวัน>

03 วัดเหวินหวู่

วัดเหวินหวู่ (1)

วัดเหวินหวู่ (5)

วัดเหวินหวู่ (4)

วัดเหวินหวู่ ไต้หวัน (2)

วัดเหวินหวู่ ไต้หวัน (3)

วัดเหวินหวู่ ตั้งอยู่บริเวณทะเลสาปสุริยันจันทรา เป็นวัดที่สวยงาม มีสถาปัตยกรรมที่งดงามมากๆ ด้านหน้าวัดยังมีสิงโตหินอ่อน 2 ตัว ที่ตั้งอยู่ด้านหน้าวัด ซึ่งมีมลูค่าตัวละ 1 ล้านเหรียญไต้หวัน ด้านในเราสามารถเข้าไปนมัสการศาลเจ้าขงเบ้ง และศาลเจ้ากวนอู ซึ่งถือเป็นเทพเจ้าแห่งภูมิปัญญาและเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ ที่อยู่ภายในวัดแห่งนี้

อ่านรีวิวเพิ่มเติม <รีวิวเที่ยวไต้หวัน>

04 อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค

อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค (6)

อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค (7)อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค (4)อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค (3)อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค (1)พิพิธภัณฑ์เจียงไคเช็ค (1)รูปปั้น เจียงไคเช็คเปลี่ยนเวรยาม ไต้หวัน (1)

เปลี่ยนเวรยาม ไต้หวัน (3)

อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ตั้งอยู่กลางกรุงไทเป ที่นี่เป็นสวนสาธารณะที่ใหญ่อลังกาฬมากทั้งสามสีนี้เปรียบเสมือนตัวแทนแห่งธงชาติและคุณค่าของ อิสรภาพ ภราดรภาพ และความเสมอภาค ภายนอกหอรําลึกมีสวนและสนามขนาดใหญ่ที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของไทเปให้นักท่องเที่ยว ได้พักผ่อนหย่อนใจและเป็นหอรําลึกเจียงไคเช็ก ขนาบด้วยสวนแบบจีนโบราณและโถงวัฒนธรรมประจำชาติ สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ระลึกถึงหนึ่งในผู้นำคนสำคัญที่สุดของโลกในช่วงศตวรรษที่ 20 ภายในจะมีพิพิธภัณฑ์ที่แสดงถึงประวัติ ความเป็นมาของประเทศไต้หวัน และประวัติของเจียงไคเช็ค ทั้งข้าวของเครื่องใช้ ห้องทำงาน รถกันกระสุน และอื่นๆอีกมากมายให้ได้เข้าชม  ในส่วนใจกลางของสวนนี้จะมีรูปปั้นของเจียงไคเช็ค ที่มีขนาดใหญ่ที่สุด และจะมีทหารคอยเฝ้า ตลอด 24 ชั่วโมง และทหารจะยืนนิ่งๆ แบบนิ่งมากๆ ตลอด 1 ชั่วโมง ส่วนที่เป็นไฮไลต์ การเปลี่ยนเวรยาม ที่ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของคนไต้หวันอย่างมาก

อ่านรีวิวเพิ่มเติม <รีวิวเที่ยวไต้หวัน>

05 หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น

จิ่วเฟิ่น ไต้หวัน (5)หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น (1)หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น (3)หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น (5)หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น (4)หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น (2)ไอติมถั่วมั้วน (2)

จิ่วเฟิ่น ไต้หวัน (3)จิ่วเฟิ่น ไต้หวัน (4)

หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น (Jiufen) เป็นหมู่บ้านที่น่าสนใจมากๆ ตั้งอยู่บนเขา เป็นแหล่งเหมืองทองที่มีชื่อเสียงตั้งแต่ สมัยกษัตริย์กวงสวี้แห่งราชวงศ์ชอง จึงมีนักขุดทองจำนวนมากพาพากันมาขุดทองที่นี่การโหมขุดทองและแร่ธาตุต่างๆ ทำให้จำนวน แร่ลดลงอย่างน่าใจหาย ผู้คนพากันอพยพย้ายออกไป เหลือทิ้งไว้พียงแต่ความทรงจำ ที่จิ่วเฟิ่นเคยใช้เป็นฉากในการถ่ายทำหนังหลายเรื่อง เช่น ” เปยฉิงเฉิงชื่อ”และ”อู๋เหยียนเตอะซันซิว” ยังมีถนนคนเดินเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงที่สุดในไต้หวัน เดินช็อปซื้อของกินที่แปลกตา ของกินเพียบ ที่นี่ยังมีบัวลอยเผือกที่โด่งดังที่สุดในไต้หวัน เนื่องจากมีรสชาติแบบดั้งเดิมไม่เหมือนที่ไหน ท่านสามารถซื้อกลับมาเป็น ของฝากได้นอกจากนี้ยังมีสินค้าอีกมากมาย กับถนนคนเดินที่ยาวที่สุดในหม่บ้านจิ่วเฟิ่น ทัศนียภาพภูเขาที่สวยงามในฉากภาพยนตร์ ได้ดึงดูดนักท่องเที่ยว เดินทางมาชื่นชมความงดงามของที่นี่ เป็นหมู่บ้านที่มีพร้อมทุกอย่างเลย สวยงาม มีความเป็นมาที่น่าสนใจ ต้องลองมาสัมผัส หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น

อ่านรีวิวเพิ่มเติม <รีวิวเที่ยวไต้หวัน>

06 ตึกไทเป 101

ไทเป101

ตึกไทเป 101 (2)

ตึกไทเป 101

วิวจาก ตึกไทเป 101 (1)
จุดชมวิวชั้น 89

ตึกไทเป 101 เคยติดอันดับเป็นอาคารที่สูงที่สุดในโลกในช่วงปี 2547 – 2550 ก็ยังเคยได้ครอบรอบครองสถิติลิฟท์ที่ เร็วที่สุดด้วย มีความเร็วถึง 60.6 กม./ชม.ก่อนที่ตึก Burj Khalifa ของ Dubai จะมาแย่งชิงตำแหน่งไปในปี 2550 ลิฟท์จากชั้นล่างขึ้นไปชั้น 89 ขอบอกว่าใช้เวลาไม่ถึง 40 วินาที ไวมาก เข้าไปด้านในนี้รู้สึกเร็วมากๆ มีนาฬากาจับเวลาโชว์ในลิฟต์เลย สัญลักษณ์แห่งเมืองไทเป แค่เห็นจากระยะไกล ก็รู้สึกถึงความยิ่งใหญ่มากๆมีจํานวนทั้งหมด 101 ชั้น (จุดชมวิวชั้น 89) การก่อสร้างตัวอาคารเขาได้แรงบันดาลใจมาจากเจดีย์ของจีนและเป็น ปล้องคล้ายไม้ไผ่ จำนวน 8 ปล้อง และส่วนที่ยื่นออกมาเป็นปล้อง ทุกๆ 8 ชั้นจริงๆแล้วส่วนที่ยื่นออกมา ก็ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อความปลอดภัยมั่นคงทางสถาปัตยกรรม แต่ในทางฮวงจุ้ยแล้ว เลข 8 ถือเป็นเลขมงคลของคนจีน ที่แทนความร่ำรวยรุ่งเรื่อง โชคลาภ พอเข้าไปด้านในของตึกจะเป็นแหล่งช้อปปิ้งแห่งใหม่ที่เป็นที่นิยมของชาวไทเปและ ชาวต่างชาติมีห้างสรรพสินค้าและช้อปปิ้งมอลล์อยู่ถึงสิบแห่งบริเวณนี้เป็นแหล่ง ช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของไต้หวัน เปรียบเสมือนจิมซาจุ่ยของฮ่องกง หรือพารากอนของกรุงเทพฯเลยทีเดียว

อ่านรีวิวเพิ่มเติม <รีวิวเที่ยวไต้หวัน>

07 ซีเหมินติง

ซีเหมินติง (1)ซีเหมินติง (2)ซีเหมินติง (3)ซีเหมินติง ที่นี่เปรียบเหมือนกับสยามสแควร์ของบ้านเรา เป็นสถานที่ช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของไทเป เป็นศูนย์กลางการค้า ย่านช็อปปิ้ง แฟชั่น ของเมืองนี้ มีร้านค้า, ร้านอาหารต่างๆ เยอะแยะมากมาย ร้านรองเท้าเพียบ รองเท้าไต้หวันขึ้นชื่อเรื่องความถูกอยู่แล้ว

08 วัดพระถั๋งซัมจั๋ง

วัดพระถั๋งซัมจั๋ง (5)

วัดพระถั๋งซัมจั๋ง (4)

วัดพระถั๋งซัมจั๋ง (2)

วัดพระถั๋งซัมจั๋ง (3)

หากใครได้มาเที่ยว Sun Moon Lake ไม่ควรพลาดที่วัดนี้ ที่นี่มีรูปปั้นพระถังซัมจั๋งให้นมัสการอยู่ภายในวัด ที่อัญเชิญมาจากชมพูทวีปและยังมีวิวทะเลสาบที่สวยงาม และพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงประวัติของพระถังซำจั๋งภายในวัดมีอีกด้วย เงียบสงบ เหมาะที่จะมาเพื่อเรียนรู้วัดในววรณคดีนี้มากๆเลยจ้า

อ่านรีวิวเพิ่มเติม <รีวิวเที่ยวไต้หวัน>

09 วัดหลงซาน

วัดหลงซาน (4)วัดหลงซาน (3)วัดหลงซาน (2)วัดหลงซาน (1)

วัดหลงซานเป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดในไทเป เข้าไปด้านในวัดเราจะเจอกับผลงานการตกแต่งเชิงสถาปัตยกรรมอันละเอียดและปราณีตของจีนได้ที่นี่ การจะเข้าไปด้านในเราจะต้องผ่านประตูทางเข้า 3 ประตู ที่สร้างขึ้นและตกแต่งอย่างสวยงาม ด้านในวัดจะมีจุดให้ไหว้อยู่ 3 จุด ใหญ่ๆ ส่วนด้านในสุดเป็นศาลเทพเจ้า แทบทุกองค์ของจีนที่เราจะนึกได้ ที่นี่มีครบเลย เทพเจ้าแห่งเงินทอง หรือขอเนื้อคู่ก็มี สังเกตุเทพเจ้าองค์ไหนมีคนไหว้เยอะๆ ตรงนั้นแหละ ขอเนื้อคู่

อ่านรีวิวเพิ่มเติม <รีวิวเที่ยวไต้หวัน>

10 เฟิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต

เมืองไทจงแห่งนี้มีตลาด ย่านการค้าที่มีชื่อเสียงมากๆนั้นคือ เฟิงเจี่ยไนท์มาร์เกต เป็นตลาดคนเดินมีร้านค้าครบครันจำหน่ายสินค้าเยอะมากกก สินค้าแบรนด์เนมเพียบ และอาหารทานเล่นสไตล์ไต้หวัน เป็นย่านที่คึกคักมากๆ บรรยากาศอย่างกับอยู่ชินจุกุ

อ่านรีวิวเพิ่มเติม <รีวิวเที่ยวไต้หวัน>

11 ท่าเรือ Yidashao ทะเลสาปสริยันจันทรา

ท่าเรือ Yidashao (3)

ภัตตาคาร ท่าเรือ Yidashao (1)

ภัตตาคาร ท่าเรือ Yidashao (2)

ท่าเรือ Yidashao ที่นี่เป็นท่าเรือของทะเลสาปสริยันจันทรา เป็นเมืองที่คึกคักมากๆ มีอาหารการกินเยอะแยะมากมาย เป็นแหล่งรวมที่มีสตรีทฟู๊ดดีๆนี่เอง ร้านค้าเพียบตามสองข้างทาง

อ่านรีวิวเพิ่มเติม <รีวิวเที่ยวไต้หวัน>

12 ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต

ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต (1)

ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ไต้หวัน (4)ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต (3)ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต (2)ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต (4)ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ไต้หวัน (3)ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต (5)

ที่นี่เป็นตลาดกลางคืนที่คึกคักและน่าสนใจมากๆ ซื่อหลินไนท์มาร์เกต เป็นตลาดคนเดินมีร้านค้าครบครัน ทั้ง สินค้าพื้นเมือง เสื้อผ้ากระเป๋า รองเท้า เครื่องประดับ แยะแยะมากมาย ของกินก็เยอะมาก สตรีทฟู๊ด อาหารทานเล่นสไตลไต้หวัน เมนูขึ้นชื่อของที่นี่ได้แก่ เต้าหู้เหม็น ไก่ทอด น้ำมะละกอปั่น และอื่น ๆ อีกมากมาย เพียบเลย

อ่านรีวิวเพิ่มเติม <รีวิวเที่ยวไต้หวัน>

13 วนอุทยานหินเย่หลิ่ว

วนอุทยานหินเย่หลิ่ว (2)วนอุทยานหินเย่หลิ่ว ไต้หวัน (3)วนอุทยานหินเย่หลิ่ว ไต้หวัน (2)วนอุทยานหินเย่หลิ่ว (5)วนอุทยานหินเย่หลิ่ว (4)วนอุทยานหินเย่หลิ่ว (3)วนอุทยานหินเย่หลิ่ว (1)

วนอุทยานหินเย่หลิ่ว (Yehliu Geopark) ตั้งอยู่ริมทะเล ทางตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะไต้หวัน ฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกที่ มีลักษณะเป็นแหลมทอดยาวออกไปในทะเลการกัดกร่อนของน้ำทะเลลมทะเล จนหินเกิดเป็นรูปร่างต่าง ๆ ที่สวยงาม ดูแปลกตามากๆ เช่น หินเศียรราชินี และรองเท้าเทพธิดา รูปเทียน ดอกเห็ดเต้าหู้รังผึ้ง ที่นี่ยังเป็นจุดชมวิวที่สวยงาม ซึ่งมีชื่อเสียงทั่วทั้งเกาะไต้หวัน และทั่วโลกอีกด้วย

อ่านรีวิวเพิ่มเติม <รีวิวเที่ยวไต้หวัน>