เรือหลวงจักรีนฤเบศร

เรือหลวงจักรีนฤเบศร เที่ยวสัตหีบ ดูเรือจักรี

เรือหลวงจักรีนฤเบศร เรือจักรีนฤเบศร การเดินทางไปเรือหลวงจักรีนฤเบศร เที่ยวสัตหีบ ดูเรือจักรี สถานที่ท่องเที่ยวสัตหีบ จักรีนฤเบศร ฐานทัพเรือสัตหีบ

ข้อมูลทั่วไปเรือหลวงจักรีนฤเบศร

เรือหลวงจักรีนฤเบศร ความภาคภูมิใจของคนไทย เป็นเรือธงและเรือบรรทุกอากาศยานลำแรกและลำเดียวของกองทัพเรือไทย เป็นเรือที่ต่อขึ้นจากประเทศสเปน โดยนำแบบมาจากเรือ ปรินซีเปเดอัสตูเรียส (Principe de Asturias) ของกองทัพเรือสเปน ได้ใช้งานปฏิบัติภารกิจด้านยุทธการและช่วยเหลือภัยพิบัติตลอดน่านน้ำไทยทั้งฝั่งอ่าวไทยและฝั่งทะเลอันดามัน เรือจะอยู่ที่ท่าเรือจุกเสม็ด

เรือหลวงจักกรีนฤเบศร (1)
เรือหลวงจักกรีนฤเบศร
เรือหลวงจักกรีนฤเบศร (2)
ทางเข้าเรือหลวงจักกรีนฤเบศร

การเข้าชม เราต้องฝากกระเป๋าไว้ที่กองรักษาการณ์ เพื่อการรักษาความปลอดภัย โดยจุดที่ให้เยี่ยมชมนั้นจะมีเส้นทางบอกชัดเจนไปตามทางเดิน เข้าไปที่ห้องโถงกลางเรือ

เรือหลวงจักกรีนฤเบศร (3)
ทางเดินภายในเรือหลวงจักกรีนฤเบศร

แล้วขึ้นบันได ไปตามทาง เราก็จะพบกับดาดฟ้าเรือ ซื้อเป็นลานจอดเฮลิคอปเตอร์ ขอบอกว่าใหญ่มากกกก สมกับชื่อ จักรีนฤเบศร ยิ่งใหญ่จริงๆ ใหญ่เหมือนตึกลอยน้ำเลย

เรือหลวงจักกรีนฤเบศร (4)
ทางเดินภายในเรือหลวงจักกรีนฤเบศร
เรือหลวงจักกรีนฤเบศร (5)
เรือหลวงจักกรีนฤเบศร
ประวัติและความเป็นมาของเรือหลวงจักรีนฤเบศร

กว่าจะได้มาซึ่งความยิ่งใหญ่ของกองทัพเรือไทย ในปีพ.ศ. 2532 ได้เกิดพายุไต้ฝุ่นเกย์ในอ่าวไทยบริเวณจังหวัดชุมพรกองทัพเรือ ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ค้นหาและ ช่วยเหลือ ผู้ประสบภัย ทางทะเล ซึ่งทางกองทัพได้ใช้เรือและอากาศยานในการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย แต่ประสบปัญหาคือเรือ ขนาดใหญ่ที่สุดที่กองทัพเรือมีอยู่ขณะนั้นไม่สามารถทนสภาพทะเลได้ ทำให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยกระทำได้ด้วย ความยาก ลำบากการมีเรือขนาดใหญ่พร้อมอุปกรณ์ทันสมัยจะสามารถใช้ในการค้นหา และให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทะเลได้อย่าง รวดเร็ว และทันการ และหากว่ามีเฮลิคอปเตอร์ประจำการบนเรือจะช่วยขยายพื้นที่ในการลาดตระเวน และระยะเวลาในการ ปฏิบัติ การในทะเลได้เป็น เวลานานและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น กองทัพเรือจึงได้มีแนวความคิด ในการสร้างเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ เพื่อให้ สามารถบรรลุภารกิจตามความมุ่งหมายเดิมรัฐบาลไทยได้วางแผนจัดซื้อเรือบัญชาการสนับสนุนการยกพล ขึ้นบก ขนาดระวาง 7,800 ตันจากบริษัทเบรเมอร์ วัลแคนของเยอรมนี แต่ได้ทำการยกเลิกสัญญาเมื่อวันที่22 กรกฎาคม พ.ศ. 2534 และทำการจัดซื้อ ใหม่จากบริษัทบาซานประเทศสเปน ซึ่งเป็นผู้ออกแบบและต่อเรือปรินซีเปเดอัสตูเรียส รือธงของ กองทัพเรือสเปนในขณะนั้น คณะรัฐมนตรีของไทยได้มีมติเมื่อ 17 มีนาคมพ.ศ. 2535 อนุมัติให้กองทัพเรือว่าจ้างสร้างเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ ในลักษณะ รัฐบาลต่อรัฐบาล ลงนามโดยรัฐบาลไทยและรัฐบาลสเปนในวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2535 เป็นเงิน 7,100 ล้านบาท

ดาดฟ้าเรือหลวงจักกรีนฤเบศร (4)
ดาดฟ้าเรือหลวงจักกรีนฤเบศร

เรือหลวงจักรีนฤเบศร ได้เริ่มสร้างในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2536 และมีการวางกระดูกงูในวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2537 ทำพิธี ปล่อยเรือลงน้ำในวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2539 โดยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถเสด็จไปทำพิธี ได้มีการทดลอง แล่นเรือตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2539-เดือนมกราคม พ.ศ. 2540 ร่วมกับกองทัพเรือสเปนที่โรต้า (Rota) ประเทศสเปน รับมอบเรือ และขึ้นระวางประจำการเมื่อวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2540 โดยมีพลเรือเอก วิจิตร ชำนาญการณ์ เป็นผู้รับมอบเรือได้รับหมายเลข 911 และเดินทางถึงประเทศไทยในต้นเดือนสิงหาคมปีเดียวกัน เรือได้เข้าประจำการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2540 ในวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2540 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จมาทรงเจิมเรือหลวงจักรีนฤเบศรเพื่อความเป็นสิริมงคล

เรือหลวงจักกรีนฤเบศร (5)
เรือหลวงจักกรีนฤเบศร

กองทัพเรือได้ขอพระราชทานชื่อเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ลำนี้ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่กองทัพเรือและเป็นขวัญกำลังใจแก่กำลัง พลประจำเรือ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรง พระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อเรือหลวงลำนี้ว่า เรือหลวงจักรีนฤเบศร แปลว่าผู้เป็นใหญ่แห่งราชวงศ์จักรีและใช้คำขวัญว่า ครองเวหา ครองนที จักรีนฤเบศร เรือหลวงจักรีนฤเบศรขึ้นระวาง ประจำการ สังกัดกองเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์

ดาดฟ้าเรือเรือหลวงจักกรีนฤเบศร ยาวมากกก (1)
ดาดฟ้าเรือเรือหลวงจักกรีนฤเบศร ยาวมากกก
ดาดฟ้าเรือหลวงจักกรีนฤเบศร (3)
ดาดฟ้าเรือหลวงจักกรีนฤเบศร
ดาดฟ้าเรือหลวงจักกรีนฤเบศร (2)
ดาดฟ้าเรือหลวงจักกรีนฤเบศร
ดาดฟ้าเรือหลวงจักกรีนฤเบศร (1)
ดาดฟ้าเรือหลวงจักกรีนฤเบศร
ดาดฟ้าเรือเรือหลวงจักกรีนฤเบศร ยาวมากกก (2)
ดาดฟ้าเรือหลวงจักกรีนฤเบศร
หัวเรือ
หัวเรือ

นับว่ามีประวัติความเป็นมาที่ไม่ธรรมดาและน่าสนใจมากๆ กับเรือธง ของกองทัพเรือไทย  หลายคนมาเที่ยวที่สัตหีบแต่ยังไม่เรือมาเยี่ยมชมเรือหลวงจักรีนฤเบศร ที่นี่เปิดให้ชมฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย อยากให้มาชมความยิ่งใหญ่ของกองทัพเรือไทย กับเรือหลวงจักรีนฤเบศร ที่หลายคนต้องร้องโอ้โหเลย ต้องลองมาดูกับ ว่ายิ่งใหญ่แค่ไหน

เวลาทำการ : เปิดให้เข้าชมทุกวันเวลา 09.00-16.00น

พยากรณ์อากาศ : สัตหีบ

ที่อยู่ : ร.ล.จักรีนฤเบศร ท่าเทียบเรือจุกเสม็ด ฐานทัพเรือสัตหีบ ต.แสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180

พิกัด GPS : 12.62596, 100.91371

แผนที่

การเดินทาง

โดยรถยนต์ : เดินทางจากกรุงเทพฯ ใช้ถนนสุขุมวิทหรือมอเตอร์เวย์ ผ่านพัทยา ใช้ถนนพัทยาระยอง ตรงไปพอมาถึงสามแยกสาย 331 ให้กลับรถแล้วไปใช้ถนนสาย 331 จากนั้นขับตรงไปจนถึง รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ตรงไปจนถึงอู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช สัตหีบ จะเจอทางทางเข้าเรือหลวงจักรีนฤเบศร

โดยรถโดยสาร : จากกรุงเทพฯ มีรถโดยสารและรถตู้ไปที่สัตหีบทุกวัน สามารถขึ้นได้จาก สถานีขนส่งเอกมัย สายใต้ใหม่ หมอชิต อนุเสาวรีย์ ค่าโดยสารราวๆคนละ 150 บาท (ขึ้นอยู่กับระยะทาง) ไปลงที่สุดสายรถตู้สัตหีบ (กิโล 1) หรือบอกรถตู้ว่า ลงกิโล 1 รถตู้เขาจะรู้ แล้วนั่งรถสองแถวหรือนั่งวินต่อไปที่เรือหลวงจักรีนฤเบศร

เบอร์ติดต่อ : โทร.038439479 , 080-5885077 โทรศัพท์ภายใน ทร. 73885-6

เว็บไซต์ www.fleet.navy.mi.th

ค่าใช้จ่าย : ฟรี

ข้อแนะนำ

ข้อปฏิบัติในการเยี่ยมชมเรือ
1.ร.ล.จักรีนฤเบศร เปิดให้เยี่ยมชมระหว่างเวลา 09.00 น. – 17.00 น. โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
2.เรือรบเป็นสถานที่ราชการ โปรดแต่งกายสุภาพ และงดสูบบุหรี่
3.ห้ามนำกระเป๋าสัมภาระ กระเป๋าหรืออาหาร เครื่องดื่ม สัตว์เลี้ยง และกล้องวีดีโอขึ้นบนเรือ
4.ห้ามพกอาวุธ และวัตถุอันตรายขึ้นบนเรือโดยเด็ดขาด
5.ชาวต่างประเทศไม่อนุญาตให้เยี่ยมชมเรือ (Foreign visitors require permission from Royal Thai Navy)
6.การเยี่ยมชมเรือให้ใช้เส้นทางเยี่ยมชม เฉพาะบริเวณที่กำหนดเท่านั้น และโปรดปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด
7.โปรดแสดงบัตรประจำตัวประชาชน/บัตรประจำตัวข้าราชการกับเจ้าหน้าที่
8.บุคคลซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายและไม่สามารถปฏิบัติตามข้อปฏิบัติดังกล่าวได้ เจ้าหน้าที่จะไม่อนุญาตให้เยี่ยมชมเรือ

สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง

เรือหลวงจักรีนฤเบศร
หาดทรายแก้ว
หาดน้ำใส
ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลกองทัพเรือ
หาดบางเสร่
เกาะแสมสาร
ไร่องุ่น ซิลเวอร์เลค ( Silverlake )
หาดนางรำ
หาดนางรอง
หาดเตยงาม
พระพุทธรูปแกะสลักเขาชีจรรย์
วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร
อ่าวดงตาล
หาดเทียนทะเล
ผาวชิราลงกรณ์
เขาแหลมปู่เจ้า
หาดสอ
หาดน้ำหนาว
สวิส ชีพ ฟาร์ม
พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาและเกาะทะเลไทย
วัดช่องแสมสาร
วิหารหลวงพ่อดำ
ฟาร์มปลาการ์ตูน ( Percula Farm )
มารีนรีสอร์ท
หาดบ้านอำเภอ
เกาะขาม
หาดม้าน้ำ
หาดทุ่งโปรง
สวนนงนุช
สวนน้ำการ์ตูนเน็ตเวิร์คอเมโซน (Cartoon Network Amazone )

แผนที่สถานที่ท่องเที่ยวสัตหีบ

ภาพและข้อมูลโดย TripTH

เรียบเรียงข้อมูล Rungnakorn