ปกรวม งานททท.~1

ททท. กระตุ้นการท่องเที่ยวเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม “ลดโลกเลอะ” ไม่ทิ้งขยะในสถานที่ท่องเที่ยว รักษาสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จับมือพันธมิตรร่วมลงนามในปฏิญญา “เที่ยวไทยเท่ ไม่สร้างขยะ ลดโลกเลอะ” กระตุ้นการท่องเที่ยวเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ลดการการใช้ถุงพลาสติก

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา ททท. ได้มีการจับมือพันธมิตรร่วมลงนามในปฏิญญา “เที่ยวไทยเท่ ไม่สร้างขยะ ลดโลกเลอะ” ณ ห้องโถง อาคาร ททท. ถนนเพชรบุรี ด้วยการวางกลยุทธ์ ลดขยะในสถานที่ท่องเที่ยว เช่น ลดการใช้พลาสติก การใช้ถุงพลาสติก ขวดน้ำพลาสติก ให้เปลี่ยนเป็นใช้ ถุงผ้า ขวดน้ำพกพา กล่องข้าวพกพา หลอดดูดน้ำจากวัสดุธรรมชาติหรือวัสดุที่สามารถนำกลับไปทิ้งได้โดยสามารถย่อยสลายได้ง่ายด้วย และไม่ทิ้งขยะในสถานที่ท่องเที่ยวเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมให้สวยงามแบบธรรมชาติไปนานๆ แค่นี้ก็สามารถช่วยลดโลกเลอะกันไปได้เยอะเลยค่ะ ยังเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้มีสถานที่ท่องเที่ยวสวยงามไปนานๆ

นายอภิชาติ จีระพันธุ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดโครงการพิธีลงนามแสดงเจตจำนงในปฏิญญา “เที่ยวไทยเท่ ไม่สร้างขยะ ลดโลกเลอะ” ระหว่างนาย ยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และผู้บริหารจากหน่วยงานภาคเอกชนและสมาคมในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เพื่อการมีส่วนร่วมลดภาระสิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยวด้วยการลดการใช้ขยะพลาสติก

ททท.ได้กระตุ้นการท่องเที่ยว ปี 2561 ในการสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน ตามแนวทางในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อสัมผัสวิถีไทยและสร้างกระแสใส่ใจในสิ่งแวดล้อม ลดการสร้างภาระขยะในแหล่งท่องเที่ยว โดยได้ทำปฏิญญา “เที่ยวไทยเท่ ไม่สร้างขยะ ลดโลกเลอะ” ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ เช่น สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สมาคมโรงแรมไทย สมาคมการค้าธุรกิจในแม่น้ำเจ้าพระยา สมาคมเรือไทย ชุมชนกำแพงทองพัฒนา เทศบาลเมืองบางศรีเมือง ตลาดน้ำคลองบางหลวง วิสาหกิจชุมชนตลาดน้ำคลองลัดมะยม ชุมชนหัวตะเข้ ชุมชนกุฏีจีน ประชาคมตลาดน้ำตลิ่งชัน ประชาคมฟื้นฟูวัฒนธรรมย่านบางลำพู กลุ่มคนรักตลาดน้อย ประชาคมบางลำพู ชุมชนบ้านพานถม ชุมชนเกาะศาลเจ้า เทศบาลนครนนทบุรี บจ.ไอคอนสยาม บจ.สยามพิวรรธน์ บจ.เอ็กซ์พีเดีย กรุ๊ป เป็นต้น

ซึ่งหน่วยงานทั้งหมดจะร่วมเป็นคณะกรรมการขับเคลื่อนกลยุทธ์กับ ททท. สร้างสรรค์กิจกรรมในโครงการ เที่ยวไทยเท่ ไม่สร้างขยะ ลดโลกเลอะ เพื่อเป็นลดการใช้พลาสติกในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้ลดลงร้อยละ 50 ภายในปี 2563 พร้อมๆกับการมุ่งประชาสัมพันธ์ให้เกิดกระแสการท่องเที่ยวแบบรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ให้นักท่องเที่ยวและเจ้าของพืนที่ได้ตระหนักรู้ถึง “ปัญหาขยะของแหล่งท่องเที่ยวที่เกิดจากการทำกิจกรรมระหว่างการท่องเที่ยว” ซึ่ง ททท. พร้อมสนับสนุน ให้คำแนะนำ ในการลดการสร้างขยะ หรือพลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง (Single-use plastics) และการใช้วัสดุสำหรับทดแทนพลาสติก เช่น การใช้ถุงผ้า , ขวดน้ำพกพา , กล่องข้าวพกพา , หลอดดูดน้ำจากวัสดุธรรมชาติ การใช้ผ้าเช็ดหน้า เป็นต้น เพื่อเป็นการปรับพฤติกรรมการท่องเที่ยวไปพร้อมๆ กัน และเป็นไปตามเจตจานงในปฏิญญา “เที่ยวไทยเท่ ไม่สร้างขยะ ลดโลกเลอะ”

ภายในงานยังมีขนมและของรองท้องให้แขกแวะรับประทานกันด้วยนะคะ

นอกจากนี้ ภายในงานฯ ททท. ได้เชิญชวนผู้เข้าร่วมงาน ร่วมลงนามในปฏิญญาดังกล่าว เพื่อเป็นการแสดงเจตจำนงร่วมกันอีกด้วย

ช่วยกันคนละไม้คนละมือสร้างสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติให้สวยงามไปนานๆแค่นี้ไม่ยากเลยค่ะ แค่ลดการทิ้งขยะหรือให้วัสดุที่ย่อยสลายง่าย แค่นี้การท่องเที่ยวในประเทศไทยของเราจะอุดมสมบูรณ์ไปด้วยธรรมชาติที่สวยงามและสะอาด ทำให้เราได้ท่องเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวสวยๆไปอีกนาน ไปเที่ยวที่ไหนก็จะไม่เจอขยะมาทำให้เสียทิวทัศน์อันสวยงามของเราด้วย ช่วยกันนะคะ ^^