สถานที่ท่องเที่ยว 77 จังหวัด ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย

แนะนำที่เที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว 77 จังหวัด ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย แบ่งตามภูมิภาค ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคอีสาน ภาคตะวันออก ภาคใต้

สถานที่ท่องเที่ยวภาคเหนือ

เชียงราย
เชียงราย

ภาคเหนือมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายหลายแห่ง มีภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขาสลับซับซ้อน มีภูมิอากาศแบบทุ่งหญ้าสะวันนา ภาคเหนือจะมีมีฤดูหนาวที่หนาวเย็นกว่าภูมิภาคอื่น ๆ จึงทำให้สถานที่ท่องเที่ยวในภาคเหนือส่วนใหญ่ จะอยู่บนภูเขา เช่นยอดดอยต่างๆ จุดชมทะเลหมอกต่างๆ ภาคเหนือมีทั้งหมด 17 จังหวัด

สถานที่ท่องเที่ยวภาคกลาง

สมุทรสงคราม
สมุทรสงคราม

ภาคกลางมีพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา และภูเขา จึงทำให้มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายหลายรูปแบบ เช่น ภูเขา ทะเล วัฒนธรรม แระเพณีต่างๆ เป็นต้น ภาคกลาง มีทั้ง 20 จังหวัด

สถานที่ท่องเที่ยวภาคอีสาน

อุดรธานี
อุดรธานี

ภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งอยู่บนที่ราบสูงของประเทศไทย มีภูมิประเทศทั้งภูเขา และที่ราบ ภาคอีสานยังมียอดเขาที่สำคัญหลายแห่ง เช่น ยอดภูลมโล ภูกระดึง และภูหลวง มีสถานที่ท่องเที่ยวหลากหลายรูปแบบทั้ง ทางธรรรมชาติ ทางวัฒนธรรม ประเพณี เป็นต้าน ภาคอีสานมีทั้งหมด 20 จังหวัด

สถานที่ท่องเที่ยวภาคตะวันออก

ชลบุรี
ชลบุรี

ภาคตะวันออกนั้นมีสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่ง ภูมิประเทศส่วนใหญ่นั่นอยู่ติดชายทะเล จึงทำให้มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย ทั้งทางทะเล ภูเขา มีที่เที่ยวสำคัญหลายแห่ง ภาคตะวันออกมีทั้งหมด 6 จังหวัด

สถานที่ท่องเที่ยวภาคใต้

พังงา
พังงา

ภาคใต้นั้นมีที่เที่ยวหลากหลายรูปแบบ ด้วยภูมิประเทศ ที่เป็นเทือกเขาสลับซับซ้อน อีกทั้งยังติดทะเลทั้ง 2 ด้าน คือ อ่าวไทย และทะเลอันดามัน จึงทำให้ ภาคใต้มีที่เที่ยวเยอะ และ หลากหลายรูปแบบ ทั้งทางทะเล ภูเขา วัฒนธรรม  ภาคใต้มีทั้งหมด 14 จังหวัด

 

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น