พาเที่ยวเชียงราย วัดร่องขุ่น จ.เชียงราย ผลงานศิลปสุดอลังการ

0
1411
วัดร่องขุ่น
วัดร่องขุ่น

วัดร่องขุ่น สถานที่ท่องเที่ยวเชียงราย แลนด์มาร์คของจังหวัดเชียงราย ผลงานการสร้างของ อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ จิตรกรชื่อดังของเมืองไทย

ด้านหน้าวัด
ด้านหน้าวัด

วัดร่องขุ่น ตั้งอยู่ที่ ต. ป่าอ้อดอนชัย อ. เมือง จ. เชียงราย เป็นวัดที่ก่อสร้างและริเริ่มโดย อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ จิตรกรชื่อดังของเมืองไทย ที่ใครๆก็ต้องรู้จัก โดยได้รับแรงบันดาลใจในการสร้างวัดแห่งนี้มาจาก 3 สิ่งนี้คือ

ชาติ : ด้วยความรักบ้านเมือง รักงานศิลป์ จึงหวังสร้างงานศิลปะที่ยิ่งใหญ่ไว้เป็นสมบัติของแผ่นดิน
ศาสนา : ธรรมะได้เปลี่ยนชีวิตของอาจารย์เฉลิมชัยจากจิตที่ร้อนกลายเป็นเย็น จึงขออุทิศตนให้แก่พระพุทธศาสนา
พระมหากษัตริย์ : จากการเข้าเฝ้าฯ ถวายงานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชหลายครั้ง ทำให้เฉลิมชัยรักพระองค์ท่านมาก จากการพบเห็นพระอัจฉริยะภาพทางศิลปะและพระเมตตาของพระองค์ท่าน จนบังเกิดความตื้นตันและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ จึงปรารถนาที่จะสร้างงานพุทธศิลป์ถวายเป็นงานศิลปะประจำรัชกาลพระองค์ท่าน

ถ่ายรูปกับหุ่นหน้าวัด
ถ่ายรูปกับหุ่นหน้าวัด
ห้ามคนเมาเข้าวัด
ห้ามคนเมาเข้าวัด
สิ่งเหลืองอร่าม
สิ่งเหลืองอร่าม
มีศิลป์อยู่ทั่ววัด
มีศิลป์อยู่ทั่ววัด
ความเป็นมาของวัดร่องขุ่น

วัดร่องขุ่น แห่งนี้ก่อสร้างเมื่อ พ.ศ. 2540 โดยริเริ่มเมื่อครั้งที่ อาจารย์เฉลิมชัย ได้กลับมาเบี่ยมบ้านเกิด คือหมู่บ้านร่องขุ่น ต. ป่าอ้อดอนชัย อ. เมือง จ. เชียงราย แล้วได้เห็น วันร่องขุ่น ที่คนรุ่นราวคราวก่อนได้สร้างไว้ เกิดความทรุดโทรม อาจารย์เฉลิมชัย จึงได้เกิดความคิด ที่จะสร้างวัดร่องขุ่น ผสมผสานกับศิลปสมัยใหม่ ให้สวยงาม และอยากสร้างงานศิลปะ ฝากไว้กับแผ่นดิน และเป็นสมบัติของชาติ และบ้านเกิด อาจารย์เฉลิมชัยจุงอุทิศทั้งชีวิตให้กับการสร้างงานชิ้นสุดท้ายของชีวิตชิ้นนี้ ด้วยเงินที่เก็บสะสมมาจากการจำหน่ายผลงานศิลปะในเวลากว่า 20 ปี เพื่อสร้างงานศิลปะที่ยิ่งใหญ่ไว้ให้คนรุ่นหลังต่อไป

วัดร่องขุ่น
วัดร่องขุ่น
วัดร่องขุ่น
วัดร่องขุ่น
วัดร่องขุ่น
วัดร่องขุ่น
วัดร่องขุ่น
วัดร่องขุ่น
ด้านข้างอุโบสถ
ด้านข้างอุโบสถ
ด้านหน้าอุโบสถ
ด้านหน้าอุโบสถ
ด้านหน้าอุโบสถ
ด้านหน้าอุโบสถ
ด้านหลังอุโบสถ
ด้านหลังอุโบสถ
ด้านหลังอุโบสถ
ด้านหลังอุโบสถ
สระด้านหน้าอุโบสถ
สระด้านหน้าอุโบสถ
ภายในวัดร่องขุ่น

เมื่อเราก้าวเข้ามาภายในวัดร่องขุ่น เราจะได้เห็นความงดงามราวกับสวรรค์ ซึ่งมนุษย์สามารถสัมผัสได้บนพื้นพิภพ คล้ายเป็นสิ่งกระตุ้นเตือนให้คนเราใฝ่ปฏิบัติธรรม  พระอุโบสถแต่งด้วยสีขาว ประดับด้วยกระจกแวววาววิจิตรงดงามแปลกตา เหนืออุโบสถที่ประดับด้วยสัตว์ในเทพนิยาย เป็นรูปกึ่งช้างกึ่งวิหคเชิดงวงชูงา ดูงดงามแปลกตาน่าสนใจมาก มีจุดให้ทำบุญอยู่หลายแห่ง ภายในวัดออกแบบและสร้างโดยศิลปะสมัยใหม่

บ่อน้ำทิพย์
บ่อน้ำทิพย์
บ่อน้ำทิพย์
บ่อน้ำทิพย์
ลวดลายของงานศิป์
ลวดลายของงานศิป์
ห้องน้ำ วัดร่องขุ่น
ห้องน้ำ วัดร่องขุ่น

ภายในวัดยังมีจุุดแสดงผลงานของ อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ อีกด้วย

จุดแสดงผลงานของอาจารย์
จุดแสดงผลงานของอาจารย์ เฉลิมชัย
ภาพอาจารย์ เฉลิมชัย
ภาพอาจารย์ เฉลิมชัย
อาจารย์เฉลิมชัย ได้สื่อความหมายของสิ่งต่างๆ ดังนี้

อุโบสถสีขาว แทนพระบริสุทธิคุณของพระพุทธเจ้า

กระจกขาว หมายถึง พระปัญญาธิคุณของพระพุทธเจ้าที่เปล่งประกายไปทั่วโลกมนุษย์และจักรวาล

สะพาน หมายถึง การเดินข้ามวัฏสงสารมุ่งสู่พุทธภูมิ

สะพานครึ่งวงกลมเล็ก หมายถึง โลกมนุษย์

วงใหญ่ที่มีเขี้ยวเป็นปากของพญามาร หรือพระราหู หมายถึง กิเลสในใจแทนขุมนรกคือทุกข์ ผู้ใดจะเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าในพระพุทธภูมิต้องตั้งจิตปลดปล่อยกิเลสตัณหาของตนเองทิ้งลงไปในปากพญามาร เพื่อเป็นการชำระจิตเราให้ผ่องใสถึงจะเดินผ่านขึ้นไป บนสันของสะพานจะประกอบไปด้วยอสูรอมกัน 16 ตัว ข้างละ 8 ตัว อุปกิเลส 16

กึ่งกลางสะพาน หมายถึง เขาพระสุเมระ เป็นที่อยู่ของเทวดา

สระน้ำด้าล่าง หมายถึง สันดรมหาสมุทร มีสวรรค์ตั้งอยู่ 6 ชั้นด้วยกัน ผ่านสวรรค์ 6 เดินลงไปสู่แผ่นดินของพรหม 16 ชั้น แทนด้วยดอกบัวทิพย์ 16 ดอก รอบอุโบสถ

ดอกที่ใหญ่สุด 4 ดอก ตรงทางขึ้นด้านข้างโบสถ์ หมายถึง ซุ้มพระอริยเจ้า 4 พระองค์ ประกอบด้วยพระโสดาบัน พระสกิทาคามี พระอนาคามี และพระอรหันต์ เป็นสงฆ์สาวกที่เราควรกราบไหว้บูชา

ครึ่งวงกลม ก่อนขึ้นบันได หมายถึง โลกุตตรปัญญา บันไดทางขึ้น 3 ขั้น แทนอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา

ดอกบัวทิพย์ 4 ดอก และ บานประตู 4 บาน บานสุดท้ายเป็นกระจก สามเหลี่ยม แทนความว่าง (ความหลุดพ้น) แล้วจึงจะก้าวข้ามธรณีประตูเข้าสู่พุทธภูมิภายในประกอบด้วยภาพเขียนโทนสีทองทั้งหมด ผนัง 4 ด้าน เพดาน และพื้นล้วนเป็นภาพเขียนที่แสดงถึงการหลุดพ้นจากกิเลสมาร มุ่งเข้าสู่โลกุตรธรรม

หลังคาโบสถ์ คือ ศีล สมาธิ ปัญญา นำไปสู่ความว่าง (ความหลุดพ้น)

ช่อฟ้าเอก หมายถึง ศีล ประกอบด้วยสัตว์ 4 ชนิดผสมกัน แทน ดิน น้ำ ลม ไฟ ช้าง หมายถึง ดิน, นาค หมายถึง น้ำ, ปีกหงส์ หมายถึง ลม และหน้าอก หมายถึง ไฟ ขึ้นไปปกปักรักษาพระศาสนา บนหลัง ช่อฟ้าเอกแทนด้วยพระธาตุ หมายถึง ศีล 5 ศีล 8 ศีล 10 ศีล 227 ข้อ และ 84,4000 พระธรรมขันธ์

ช่อฟ้าชั้นที่ 2 (บน) หมายถึง สมาธิ แทนด้วยสัตว์ 2 ชิด คือ พญานาคกับหงส์ เขี้ยวพญานาค หมายถึง ความชั่วในตัวมนุษย์ หงส์ หมายถึง ความดีงาม ศีลเป็นตัวฆ่าความชั่ว (กิเลส) เมื่อใจเราชนะกิเลสได้ก็เกิดสมาธิ มีสติกำหนดรู้เกิดปัญญา

ช่อฟ้าชั้นที่ 3 (สูงสุด) หมายถึง ปัญญา แทนด้วยหงส์ปากครุฑ หมอบราบนิ่งสงบไม่ปรารถนาใดๆ มุ่งสู่การดับสิ้นซึ่งอาสวะกิเลสภายใน

ด้านหลังหางช่อฟ้าชั้นที่ 3 มีลวดลาย 7 ชิ้น หมายถึงโพชฌงค์ 7 ลาย 8 ชิ้นรองรับฉัตร หมายถึง มรรค 8 ฉัตรหมายถึงพระนิพพานลวดลายบนเชิงชายด้านข้างของหลังคาชั้นบนสุดแทนด้วยสังโยชน์ 10 เสา 4 มุม ด้านข้างโบสถ์ คือ ตุง (ธง) กระด้าง เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระพุทธเจ้าตามคติล้านนา

บริเวณทางขึ้น
บริเวณทางขึ้น
บริเวณทางขึ้น
บริเวณทางขึ้น
ลวดลายของงานศิป์
ลวดลายของงานศิป์
สุดยอดศิลป
สุดยอดศิลป

โดยวัดแห่งนี้ กำลังดำเนินการก่อสร้างและต่อไปเรื่อยๆ เพื่อเป็น ผลงานพุทธศิลปที่ยิ่งใหญ่ ให้คนทั้งโลกได้มาชื่นชม กับพุทธศิลป์ของไทยต่อไป

ข้อแนะนำ

– ผู้ที่มาเยี่ยมชมไม่ควรลูบหรือสัมผัสลวดลายปูนปั้นต่างๆ เนื่องจากอาจแตกหักและเสียหายขึ้นได้

– ในการเดินชมโบสถ์นักท่องเที่ยวสามารถเดินเข้าด้านหนึ่งและไปออกอีกด้านหนึ่ง ไม่สามารถย้อนกลับมาทางเก่าได้เนื่องจากมีจำนวนผู้คนมาก

– ควรแต่งกายให้สุภาพ โดยเฉพาะผู้หญิง ไม่ควรสมกางเกง หรือกระโปรงสั้น และไม่ควรสวมเสื้อสายเดี่ยว

– การเดินชมในบริเวณวัด ผู้ปกครองควรใส่ใจ ระมัดระวังบุตรหลาน ไม่ให้วิ่งซน เนื่องจากลวดลายปูนปั้นบางจุดมีความแหลมคม อาจได้รับอันตรายได้

– ภายในโบสถ์ของวัดห้ามไม่ให้นักท่องเที่ยวถ่ายรูป

ที่อยู่ : วัดร่องขุ่น ต. ป่าอ้อดอนชัย อ. เมือง จ. เชียงราย

แผนที่และการเดินทางไปวัดร่องขุ่น

การเดินทางไปวัดร่องขุ่น
โดยรถยนต์

จากกรุงเทพฯ : ใช้ถนนสายเชียงราย – กรุงเทพฯ ผ่าน จ.พะเยา ผ่าน อ.แม่ใจ จ.พะเยา เข้า อ.พาน จ.เชียงราย ขับรถมุ่งหน้าไปทาง จ.เชียงรายเรื่อยๆ พอออกจากตัว อ.พาน จะข้ามสพานแม่ลาว (แม่น้ำลาว) ขับรถไปซักพักจะถึงแยกปากทางแม่สรวย (แยกไป อ.แม่สรวย และไป จ.เชียงใหม่) ขับรถต่อไปอีกซักประมาณ 10 ก.ม ก่อนจะถึงแยกขุนกรณ์ (ทางไปน้ำตกขุนกรณ์) ประมาณ 200 เมตร ถ้ามองดูทางด้านซ้ายมือ จะเห็นตัววัดสีขาวสะดุดตายิ่งนัก เมื่อถึงทางแยกให้เลี้ยวซ้ายไปทางน้ำตกขุนกรณ์ วัดร่องขุ่นจะอยู่เข้าไปประมาณ 100 เมตร ซึ่งวัดร่องขุ่นจะอยู่ก่อนถึงตัวเมืองเชียงราย13 ก.ม ตรงหลัก ก.ม ที่ 816 ถนนพลหลโยธิน (หมายเลข 1/A2 ) แผนที่วัดร่องขุ่น

จาก อ.แม่สาย : มาจากสนามบินนานาชาติเชียงราย หรือตัวเมืองเชียงราย ให้มาทางทิศใต้ ทางไป อ.พาน จ.เชียงราย ทางไป จ.พะเยา เมื่อออกจากตัวเมืองเชียงราย จะผ่านแยกไฟแดงสถานีขนส่งแห่งที่ 2 ขับตรงมาเรื่อยๆ จนถึงไฟแดง แยกขวา แยกขุนกรณ์ (ทางไปน้ำตกขุนกรณ์) ให้เลี้ยวขวาเข้ามา ซึ่งใช้เวลาเดินทางจากตัวเมืองเชียงรายไม่กี่นาทีก็จะถึงวัดร่องขุ่น แผนที่วัดร่องขุ่น

จาก จ.เชียงใหม่ : ให้มาทาง อ.ดอยสะเก็ด เข้า อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย มาเรื่อยๆ ผ่าน อ.แม่สรวย มาจนถึง สามแยกปากทางแม่สรวยให้เลี้ยวซ้ายไปทาง จ.เชียงราย (เลี้ยวขวาไป อ.พาน, ไป จ.พะเยา) จากปากทางแม่สรวยขับไปทางตัวเมืองเชียงรายประมาณ 10 ก.ม จนถึงแยกขุนกรณ์ (ทางไปน้ำตกขุนกรณ์) ให้เลี้ยวซ้ายเข้าไป แผนที่วัดร่องขุ่น

โดยรถประจำทาง

มีรถโดยสารธรรมดาและรถโดยสารปรับอากาศ ออกจากสถานีขนส่งสายเหนือ ถนนกำแพงเพชร 2 ไปเชียงรายทุกวัน บริษัท ขนส่ง จำกัด โทร. 1490 www.transport.co.th สาขาเชียงราย โทร. 0 5371 1369, 0 5375 4097
บริษัทเอกชน ได้แก่ สมบัติทัวร์ โทร. 0 2936 2495-9, 0 5371 4971, 0 5371 5884 www.sombattour.com
สยามเฟิร์ททัวร์ โทร. 0 2936 2953, 0 5371 9064, 0 5371 4386 โชครุ่งทวีทัวร์ โทร. 0 2936 4276, 0 5371 4045 สามารถขึ้นรถสองแถวสีนำ้เงินรถประจำทางสายที่ผานวัดร่องขุ่น ได้ที่สถานีขนส่งเชียงรายเก่า และลงปากทางเข้าวัดจากนั้นเดินเข้า ไปอีกนิดนึง

โดยเครื่องบิน

มีเที่ยวบินตรงเส้นทางกรุงเทพฯ-เชียงรายทุกวัน สอบถามรายละเอียดได้ที่
-แอร์ เอเชีย โทร. 0 2515 9999, 0 5379 8275-6 www.airasia.com
-โอเรียนท์ไทย แอร์ไลน์ โทร. 1126, 0 2229 4260, 0 5379 3555 www.fly12go.com
-การบินไทย โทร. 0 2356 1111, 0 5371 1179, 0 5379 8202-3 www.thaiairways.co.th
หมายเหตุ SGA บินเส้นทางเชียงใหม่-เชียงราย โทร. 0 2664 6099, 0 5379 8244 www.sga.co.th
นกแอร์โทร. 1318, 0 2900 9955
ท่าอากาศยานเชียงราย โทร. 0 5379 8000, 0 5379 8170

เวลาทำการ

วัดร่องขุ่นเปิดให้เข้าชมทุกวัน เวลา 6.30 – 18.00 น.
ห้องแสดงภาพ : เปิดให้เข้าชมวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.00 – 17.30 น.
วันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ เวลา 8.00 – 18.00 น.

เบอร์ติดต่อสอบถามข้อมูลวัดร่องขุ่น

วัดร่องขุ่น ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทร. 053-673579
สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬา จ.เชียงราย โทร. 053-716519
ศูนย์บริหาร จัดการ การท่องเที่ยว จ.เชียงราย โทร. 053-715690

เว็บไซต์ : www.วัดร่องขุ่น.com , www.watrongkhun.org

ขอบคุณข้อมูลจาก www.วัดร่องขุ่น.com , www.tourismchiangrai.com

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น