กิจกรรมปลูกปะการัง กิจกรรม CSR ปลูกปะการัง สัตหีบ

0
13089
ปลูกปะการัง
ปลูกปะการัง

กิจกรรมปลูกปะการัง อนุรักษ์ปะการัง ปลูกปะการังเทียม กิจกรรมจิตอาสา โครงการจิตอาสา กิจกรรม CSR ปลูกปะการัง สถานที่ปลูกปะการัง สร้างจิตสำนึกให้คนในองค์กร รักและหวงแหนสิ่งแวดล้อม กิจกรรมเพื่อตอบแทนสังคม

กำลังหาที่ปลูกปะการังอยู่ใช่ไหม ^__^

ทำไมเราต้องปลูกปะการัง ?

จากปรากฏการณ์ เอลนิโญ่ ทำให้อุณหภูมิของโลกและน้ำทะเลสูงขึ้น จนทำให้ปะการัง และสิ่งมีชีวิตบริเวณแนวปะการัง เปลี่ยนจากสีต่าง ๆ  เป็นสีขาวและค่อย ๆ ตายไป    ซึ่งจากการสำรวจ ระบบนิเวศแนวปะการัง บริเวณหลายแห่งทั่วประเทศ  เมื่อช่วงเดือน  เมษายน – พฤษภาคม 2553 ปรากฏว่ามีการฟอกขาวถึง 90 เปอร์เซ็น

รายละเอียด ราคา กิจกรรม และการจอง อยู่ด้านล่างจ้า

ตัวอย่างการฟอกขาวของปะการัง (1)
ตัวอย่างการฟอกขาวของปะการัง
ตัวอย่างการฟอกขาวของปะการัง (2)
ตัวอย่างการฟอกขาวของปะการัง

และเมื่อเดือน กรกฎาคม 2553 อุณหภูมิของน้ำทะเลลดลงทำให้ปะการังและสิ่งมีชีวิต เริ่มฟื้นและมีสีสันขึ้น ประมาณ 20 เปอร์เซ็น  จึงจำเป็นต้องอนุรักษ์พันธุ์ปะการัง สร้างแนวปะการังให้เป็นแหล่งอาหารของสัตว์ทะเล และให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยวในเรื่องการอนุรักษ์ และฟื้นฟูท้องทะเล ให้อยู่ในสภาพที่อุดมสมบูรณ์มีสภาพแวดล้อมที่สะอาดสวยงาม เหมือนในอดีตที่ผ่านมา ดังนั้น เราจึงได้มีความต้องการอนุรักษ์ปะการังและทรัพยากรทางทะเลไว้   เพื่อให้นักท่องเที่ยว นักเรียน นักศึกษา  ได้รับความรู้และเป็นแหล่งอนุรักษ์ทรัพยากรใต้ท้องทะเลของไทย

ตัวอย่างปะการังที่กำลังฟอกขาว
ตัวอย่างปะการังที่กำลังฟอกขาว

กิจกรรมอนุรักษ์ปะการัง เป็นกิจกรรมที่ที่เน้นการปลูกจิตสำนึกให้ผู้ที่เข้าร่วมได้รู้จักการอนุรักษ์เพื่อรักษาสมดุลใต้ท้องทะเล การอนุรักษ์และฟื้นฟูปะการัง เป็นมาตรการสำคัญที่จะทำให้ทรัพยากรแนวปะการังของประเทศสามารถดำรงสภาพความสมบูรณ์อยู่ได้ จึงเปิดโอกาสให้ประชาชนมีบทบาทในการอนุรักษ์ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐอย่างจริงจัง แนวปะการังมีความสำคัญต่อระบบนิเวศมาก เนื่องจากทั้งเป็นแหล่งอนุบาล รวมทั้งทั้งเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตใต้น้ำ นอกจากนี้ยังเป็นเขตกำบังคลื่นลมช่วยป้องกันอันตรายต่อชายฝั่งได้เป็นอย่างดี

กิจกรรมปลูกปะการัง (1)
กิจกรรมปลูกปะการัง
ปลูกปะการัง
ฏารปลูกปะการัง

แนวปะการัง ในหลายพื้นที่สามารถแตกหน่อได้เองตามธรรมชาติ หากไม่มีสิ่งรบกวน ปะการังก็สามารถแตกหน่อเจริญเติบโตแพร่ขยายในพื้นที่นั้นได้ ดังนั้นการฟื้นฟูและอนุรักษ์ปะการังจึงมีความสำคัญมาก นับเป็นสิ่งจำเป็นสิ่งหนึ่งในปัจจุบันเนื่องด้วยเป็นการเพิ่มระดับของการดำเนินการอนุรักษ์ฟื้นฟูปะการังและสภาพแวดล้อมในทะเลให้สูขึ้น อีกทั้ง ผู้เข้าร่วมโครงการ ฯ และประชาชน จะตระหนักถึงปัญหาของสิ่งแวดล้อมทางทะเลให้สูงขึ้น อีกทั้งผู้เข้าร่วมโครงการ ฯ และประชาชน จะได้มีส่วนร่วม ในการอนุรักสิ่งแวดล้อม รวมทั้งทรัพยากรธรรมชาติ

กิจกรรมปลูปะการัง (2)
กิจกรรมปลูปะการัง
กิจกรรมปลูปะการัง (1)
กิจกรรมปลูปะการัง

%e0%b8%9b%e0%b8%a5%e0%b8%b9%e0%b8%81%e0%b8%9b%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%87-1%e0%b8%9b%e0%b8%a5%e0%b8%b9%e0%b8%81%e0%b8%9b%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%87-2รายละเอียดกิจกรรมปลูกปะการัง

การปลูกปะการังนั้น เราจะปลูกปะการังเขากวาง โดยใช้ท่อ PVC และจะปลูกเป็นแปลง แปลงละ 7 หน่อ ผู้ร่วมกิจกรรมลงมือปลูกปะการัง โดยแบ่งกลุ่มๆละ 7 – 10 คน (ขึ้นกับจำนวนคน) ใช้เวลาประมาณ 20 นาที / แผงท่อพีวีซี 1 แปลง เจ้าหน้าที่จะเตรียมอุปกรณ์ให้

ตัวอย่างกิ่งพันธุ์ปะการังเขากวางที่นำไปปลูก
ตัวอย่างกิ่งพันธุ์ปะการังที่นำไปปลูก
การได้ทำกิจกรรมร่วมกัน
การได้ทำกิจกรรมร่วมกัน

ขั้นตอนกิจกรรม CSR ปลูกปะการัง
1. วิทยากรบรรยาย แนะนำสภาพแวดล้อมในทะเล สัตว์ทะเลที่อาศัยอยู่ในแนวปะการัง การเปลี่ยนแปลงสภาวอากาศของโลก น้ำทะเลเกิดการเปลี่ยนแปลง ทำให้เกิดแนวปะการังฟอกขาว สาเหตุของการทำลายแนวปะการัง
2. แนะนำการปลูกปะการังเทียมเพื่อฟื้นฟูแนวปะการังน้ำตื้นและสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ตลอดจนไม่ทิ้งขยะตามชายฝั่ง (อาจมีกิจกรรมเสริมเก็บขยะตามชายหาด)
3. ผู้ร่วมกิจกรรมลงมือปลูกปะการังเทียม โดยแบ่งกลุ่มๆละ 7 – 10 คน (ขึ้นกับจำนวนคน) ใช้เวลาประมาณ 20 นาที / แผงท่อพีวีซี 1 แปลง มีหน่อปะการัง จำนวน 7 หน่อ เจ้าหน้าที่จะเตรียมอุปกรณ์ให้
4. เมื่อทุกกลุ่มปลูกปะการังเสร็จแล้ว เจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบว่าถูกต้องแล้ว ให้นำไปแช่น้ำทะเล แล้วให้คณะร่วมถ่ายรูปเป็นที่ระลึกร่วมกัน
5. เจ้าหน้าที่นำแปลงปะการังไปยังจุดวาง ในทะเลต่อไป (กิจกรรมจะทำอยู่บนชายหาดทั้งหมด ทางคณะจะไม่ได้ลงไปวางแปลงปะการังกับเจ้าหน้าที่ด้วย เพราะต้องดำน้ำลงไปวางใต้ทะเล และเหตุผลด้านความปลอดภัย)

กิจกรรมปลูกปะการัง (2)
กิจกรรมปลูกปะการัง
กิจกรรมปลูกปะการัง (4)
กิจกรรมปลูกปะการัง
กิจกรรมปลูกปะการัง (3)
กิจกรรมปลูกปะการัง

ราคากิจกรรมปลูกปะการังคิดเป็นแปลง

กิ่งละ 150 บาท (150 x 7 = 1 แปลง)

แปลงละ 1050 บาท / ปะการัง 7 กิ่ง (รวมค่าอุปกรณ์ทั้งหมดแล้ว)

**ปลูกขั้นต่ำที่ 5 แปลงขึ้นไป / คณะ**

**ดำเนินการจัดกิจกรรมโดยกลุ่มทีม ทหารเรือ**

**ราคานี้ เป็นราคาปกติ ไม่ได้มีการบวกเพิ่มแต่อย่างใดจ้า**

กิจกรรมอื่นๆ ที่ท่านอาจสนใจ

อาหาร
ของว่าง เบรค 35 บาท / ชุด ขนม แยมโรล น้ำต่างๆ
– อาหารกล่อง กับข้าว 2 อย่าง 50 บาท
– โต๊ะจีน นั่ง 8 คน ราคา 1500 บาท รายการอาหาร 6 รายการ + เครื่องดื่ม น้ำเปล่า 2 น้ำอัดลม 2 น้ำแข็งตลอดงาน (ราคาอัพเดท ณ วันที่ 8 พ.ค. 60)
รายการอาหารหลัก ของโต๊ะจีน
– น้ำพริกไข่ปู
– ปลากระพงทอดน้ำปลา
– ต้มยำทะเลน้ำใส
– ปลาอินทรีย์ผัดขึ้นช่าย
– ไข่เจียวไก่สับ
– ยำคะน้ากุ้งสด
– ข้าว 2 โถ
– ผลไม้สด
– น้ำเปล่า 2
– น้ำอัดลม 2
– น้ำแข็งตลอดงาน
จัดอาหารแบบ บุฟเฟ่ต์
– 150 บาท / คน 4 อย่าง
– 200 บาท / คน 5 อย่าง
– 250 บาท / คน 6 อย่าง
**พร้อมขนม หรือผลไม้ น้ำดื่ม**
วงดนตรีทหาร 35,000
คาราโอเกะ 3,500

ตารางกิจกรรม ปลูกปะการัง และกิจกรรม CSR

 

ขั้นตอนการจองคิว ทำกิจกรรม

1. โทรสอบถามวันเวลาที่ต้องการ ที่เบอร์ 0981714771 /Line/E-Mail/ตามช่องทางติดต่อด้านล่างนี้ หลังจากได้วันเวลาแล้ว
2. ทุกคณะต้องโอนเงินค่ามัดจำสำหรับจองกิจกรรม จำนวน 2500 บาท (มากน้อยแค่ไหนก็จองแค่ 2500)กรณี มีการจองเกี่ยวกับอาหาร เฉพาะอาหาร โอนจองมัดจำ 50 % (ส่วนที่เหลือจ่ายในวันทำกิจกรรม)
**ก่อนโอนเงิน โทรสอบถามก่อนทุกครั้ง**
>>โอนเงินจองไปที่<<

ธนาคารทหารไทย

ธนาคารทหารไทย สาขาสัตหีบ เลขบัญชี 3022634988 นาวาตรี ศุภชัย สุวัฒนา

3. โอนเงินเสร็จแล้ว ถ่ายรูปเอกสารการโอน หรือกรณีโอนผ่านเว็บ หรือมือถือให้แคปเจอร์ ภาพหลักฐานการโอนส่งมาทาง Line/E-Mail/ ตามช่องทางติดต่อด้านล่าง พร้อมแจ้ง ชื่อคณะ วัน เวลา รายละเอียดต่างๆ สำหรับการจอง
4. เจ้าหน้าที่จะบุ๊คกิ้ง วัน เวลาไว้ให้ (ถือว่าการจองเสร็จสมบูรณ์)
**เก็บใบเสร็จที่โอนเงินมาแสดงกับเจ้าหน้าที่ในวันจัดกิจกรรมทุกครั้ง**

**กิจกรรมทุกกิจกรรมจะไม่รับจองด้วยวาจา**

ทั้งนี้การโอนเงินเพื่อเป็นการป้องกันการโทรจองแล้วไม่มาทำกิจกรรม
ปะการังที่เตรียมไว้อาจตายโดยไม่เกิดประโยชน์
แทนที่จะเป็นการอนุรักษ์ อาจจะเป็นการทำลายได้

ช่องทางติดต่อ
โทรศัพท์ : 0981714771 (รุ่งนคร) (ช่องทางแนะนำ)
Line ID : @TripTH (มี @ ด้านหน้า)(ช่องทางแนะนำ)
E-mail : TripTH.com@gmail.com

Line TripTH QR Code
Line TripTH QR Code

เวลาทำการ : เวลา 08.00 น. – 16.00 น.

ที่อยู่ : อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

การเดินทาง

โดยรถยนต์ : เดินทางจากกรุงเทพฯ ใช้ถนนสุขุมวิทหรือมอเตอร์เวย์ ผ่านพัทยา ใช้ถนนพัทยาระยอง ตรงไปพอมาถึงสามแยกสาย 331 ให้กลับรถแล้วไปใช้ถนนสาย 331 จากนั้นขับตรงไปจนถึง รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จากนั้นขับตรงไปตามถนนสาย 331 ทางเดียวกับทางไปเรือหลวงจักรีนฤเบศร จะเห็น ค่ายพระมหาเจษฎาราชเจ้า ขับตรงไปอีก 5 – 6 กม. ก็จะถึง หาดนางรอง

พิกัด GPS : 12.64775, 100.95645

จุดที่ทำกิจกรรม หาดนางรอง หรือ ค่ายพระมหาเจษฎาราชเจ้า มีภาพในแผนที่ด้านล่าง หรือคลิกที่ชื่อสถานที่เพื่อดูภาพ
1. ลานจอดรถโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ (จุดนัดพบทำกิจกรรม กรณีไปที่ค่ายพระมหาเจษฎาราชเจ้าไม่ถูก)
2. หาดนางรอง (จุดทำกิจกรรม หลัก) ถึงแล้วโทรหาเจ้าหน้าที่

3. ค่ายพระมหาเจษฎาราชเจ้า (จุดทำกิจกรรม สำรอง) ถึงแล้วโทรหาเจ้าหน้าที่

หมายเหตุ : สถานที่ทำกิจกรรมจะอยู่ในพื้นที่ หาดนางรอง หรือค่ายพระมหาเจษฎาราชเจ้า

ข้อมูลติดต่อ : 0981714771

แผนที่การเดินทาง/จุดทำกิจกรรม/จุดนัดพบ

 

สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง

เรือหลวงจักรีนฤเบศร
หาดทรายแก้ว
หาดน้ำใส
ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลกองทัพเรือ
หาดบางเสร่
เกาะแสมสาร
ไร่องุ่น ซิลเวอร์เลค ( Silverlake )
หาดนางรำ
หาดนางรอง
หาดเตยงาม
พระพุทธรูปแกะสลักเขาชีจรรย์
วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร
อ่าวดงตาล
หาดเทียนทะเล
ผาวชิราลงกรณ์
เขาแหลมปู่เจ้า
หาดสอ
หาดน้ำหนาว
สวิส ชีพ ฟาร์ม
พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาและเกาะทะเลไทย
วัดช่องแสมสาร
วิหารหลวงพ่อดำ
ฟาร์มปลาการ์ตูน ( Percula Farm )
มารีนรีสอร์ท
หาดบ้านอำเภอ
เกาะขาม
หาดม้าน้ำ
หาดทุ่งโปรง
สวนนงนุช
สวนน้ำการ์ตูนเน็ตเวิร์คอเมโซน (Cartoon Network Amazone )

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น